Projektovanje

Poseban segmant preduzeća bavi se projektovanjem kuhinjskih tehnologija za restorane i hotele, uključujući gasnu, elektro i vodovodnu instalaciju. Projekti su prilagođeni namjeni i raspoloživom prostoru u objektu, ponudi hrane koja se priprema i zahtjevima kupaca u pogledu cijene i funkcionalnosti.pogledaj primjer projekta

Projekti tehnologija kupcima opreme se ustupaju gratis!