Ledomat Simag SDN 35

Ledomati za ugostiteljstvo sa vodenim ili vazdusnim hladjenjem, supljom ili punom kockom leda. Veoma pouzdani i kvalitetni. Simag, Italija je dio Scotsman - IceMatic grupe. 

hlađenje: vodeno
produktivnost: 32 kg / 24 sata
kapacitet tanka: 12 kg
dimenzije:
- sirina 376 mm
- dubina 550 mm
- visina 637 (+130) mm
težina: 40 kg
produktivnost: 1600 kocki leda / 24 sata
napon: 230V/1N/50Hz
snaga: 350 W
potročnja vode: 300 l / 24 sata (15⁰C)

Preuzmi dokument:


simag_SDN_35.pdf