Docekajte spremno otvaranje ugostiteljskih objekata!

 

Preventivnim servisiranjem i održavanjem opreme:

 

- smanjićete mogucnost kvarova na najmanju mjeru

- spriječićete veće kvarove čija opravka je veoma skupa

- obezbijedićete optimalan rad opreme u periodu kada imate najviše posla

- ušeđećete energiju

- spriječićete eventualne povrede na radu.

 

Servis opreme

 

Kako bi spremni dočekali ponovno otvaranje ugostiteljskih objekata, IceCom je za vas pripremio posebne uslove za preventivni servis i opravku opreme.

 

1° Preventivni pregled opreme GRATIS!

3° Rabat na rezervne djelove 20% 

3° Rabat na cijenu radnog sata servisera 20%